Presentació

Visto por la censura

Huellas de la Canción Perdida és el lloc web que arreplega la documentació gràfica escrita i audiovisual utilitzada en els procesos de treball que han donat lloc a Canción Perdida, Un llargmetratge documental sobre les relacions transgeneracionals familiars partint de l’exèrcit de la memoria personal i de la memoria histórica i d’un viatge: el de dos dels nèts del Capità Sirera i el teniente Osset pels últims llocs que van vore els seus avis, setanta després. Ambdós van formar part de la llegendària columna Casas Sala o de Fernández Bujanda, que a finals de Juliol de 1936, va eixir de Castelló amb destí Terol.

Aquesta documentació, que finalment, i per distints motius, no apareix en la pel.liculla, procedeix tant d’arxius personals, com de fons documentals públics i privats. Junt amb ella, incloguem xicotets textos originals que pretenem mantindre ací, de forma complementària amb el seu carácter clarament documental i més enllà de la història de personatges i localitat vinculades a la història d’aquella columna, alguna cosa del carácter personal que bateix en la pel.liculla Canción Perdida una pel.liculla (amb estrena prevista per a principis del pròxim any) que planteja l’exercici de la memoria, com exercici històric, politic i personal. Aleshores estem convençuts que si la articulació de la memoria en torn a aquestos tres eixos s’oblida, es perd gran part del seu sentit.

Abans de convidar-vos a endinsar-se en la nostra història, que creiem que és part de la vostra, deguem agraïr el patrocini i la col.laboració de les institucions que han alleujat amb el seu suport part del gran esforç que ha suposat aquest treball:

Gràcies al programa Amarga Memoria del govern d’Aragó, que fa anys va a donar suport en el treball personal que va donar origen a Canción Perdida. 

Gràcies a la Diputaciò de Terol.

Gràcies a l’Ajuntament de Jèrica que ens va donar un gran afecte mitjançant el seu suport.

Gràcies a l’Ajuntament de Benlloch que ens ha ajudat en aquesta ultima etapa. I gràcies al gran treball i suport del Grup per la Recerca de la Memòria de Castelló.

Gràcies a Joan Pau Cimarro y a Adrià Cimarro Benavent per les traduccións al valencià.

Per últim i abans que obriu la porta el nostre més sincer agraïment a les amigues i amics quem donarem suport a les seues aportacions a l’anterior etapa del projecte. Gràcies, moltíssimes gràcies: Manu Martín, Alejandro Cortina, Patricia Cáceres, Teo Cortina, Tomás Cortina, Alicia Sirera, Gerardo Romero, Amparo Bellmunt, Ángel Delicado, Marina Delicado, Luis Santos, Mari Àngeles Sirera, Jorge Moragues, Celine Tárrega, José Solbes, Sònia Pina, Javier Parra, Núria Tendeiro, Oscar Cerver, Ángeles Carcel.

Benvinguts i benvingudes,

Sense memòria no som.

Nacho Sirera, 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *